ไลค์จากคนจริงๆ ไม่ใช่บอท เฟสของคนไทย  

( รับจำกัดไม่เกิน 10 เพจต่อวัน ทำให้ตามคิวครับ )

จำนวนไลค์เพจ
500   / ไลค์ 1000 บาท
1000 / ไลค์ 2000 บาท
1500 / ไลค์ 3000 บาท

2000 / ไลค์ 4000 บาท 
2500 / ไลค์ 5000 บาท
3000 / ไลค์ 6000 บาท

5000 / ไลค์ 7000 บาท

10000 / ไลค์ 9000 บาท

50000 / ไลค์ 18000 บาท

100000 / ไลค์ 36000 บาท

ติดต่อ  คลิกที่นี้  

 

บริการแชร์โพสต์ สร้างยอดขาย คนไทยล้วน ไม่ใช่บอท

150 แชร์ 300 บาท
300 แชร์ 600 บาท
600 แชร์ 1200 บาท
1200 แชร์ 2000 บาท

ต้องการมากกว่านี้ติดต่อเรา

ติดต่อ คลิกที่นี้